PHP Dersleri

PHP Fonksiyon Oluşturma ve Çağırma

PHP dilinde fonksiyonlar oluşturabilir ve çağırabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, bir kod satırını bir kez yazar ve sonra geri çağırabilir hale getirir. Bu kodları tekrar tekrar yazmak yerine bir fonksiyon oluşturur ve zamandan tasarruf ederek temiz bir kod görünümü kazandırabilirsiniz.

Bir PHP fonksiyonunun nasıl oluşturulacağına dair birkaç örnek verelim.

<?php

// Fonksiyon oluşturma
function selamVer() {
  // Fonksiyon içeriği
  echo "Merhaba!";
}

// Fonksiyon çağırma
selamVer(); // Merhaba!

<?php

// Argüman alan bir fonksiyon oluşturma
function isimGoster($isim) {
  echo "Merhaba, benim adım $isim.";
}

// Fonksiyon çağırma
isimGoster("Ahmet"); // Merhaba, benim adım Ahmet.
isimGoster("Mehmet"); // Merhaba, benim adım Mehmet.

<?php

// Bir değer döndüren bir fonksiyon oluşturma
function ikiyleCarp($sayi) {
  return $sayi * 2;
}

// Fonksiyon çağırma ve döndürülen değeri kullanma
$sonuc = ikiyleCarp(5);
echo $sonuc; // 10

Fonksiyonların argümanlarına varsayılan değerler verilerek daha esnek hale getirilebileceğini, fonksiyonların birden çok değer döndürebileceğini ve fonksiyonların içinde diğer fonksiyonları çağırabileceğini farklı anlatımlara bakarak öğrenebilirsiniz.

PHP Değişken Tanımlama Yöntemlerine de göz atabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir