Python Dersleri

Python Değişken Tanımlama, Kuralları ve Detaylar

Bir değişken, bir isim ve bir veri tipiyle ilişkilendirilen bir veri öğesi demektir. Değişkenler, bir programda sıklıkla değiştirilebilen ve programın çalışması sırasında değerlerinin değiştirilebileceği verilerdir. Örneğin, bir sayı hesaplama programında, toplam değişkeni ilk başta sıfır olarak tanımlayabilir ve daha sonra toplam değişkenine sayıların toplamını atayabilirsiniz.

Python’da, bir değişken tanımlamak için ilk adım, bir değişken adı belirlemektir. Değişken adları, harflerden, rakamların veya alt çizgi karakterlerinin bir kombinasyonundan oluşabilir. Ancak, değişken adları harflerle başlamalıdır ve sayılarla başlamaz. Ayrıca, Python’da bazı kelimeler (örneğin True, False, None, and, or vb.) özel anlamlara sahip olduğu için değişken adı olarak kullanılamaz.

Bir değişken tanımlamak için, değişken adını vermek ve sonra bir eşitlik işareti (=) kullanarak değişkene atanacak değeri yazmak yeterlidir.

x = 5

Bu kod satırında, x değişkenine 5 sayısı atanır. Artık, x değişkeninin değeri 5 olacaktır ve program boyunca x değişkeninin değeri değiştirilebilir. Örneğin, aşağıdaki kod satırında x değişkenine 10 değeri atanır:

x = 10

Bu şekilde, Python’da bir değişken tanımlama yapılmış olur. Daha sonra, programınızda bu değişkene atanan değerleri kullanarak işlemler yapabilirsiniz.

Python değişken tanımlama Kuralları

Python’da değişken tanımlamak için aşağıdaki kurallara uymanız gerekir:

 1. Değişken isimleri harflerle, sayılarla veya _ işaretiyle başlayabilir. Ancak isimler sadece harflerle başlamalıdır.
 2. Değişken isimleri Python’daki anahtar kelimeler kullanılamaz. Örneğin “for” veya “while” gibi.
 3. Değişken isimleri harflerle, sayılarla veya _ işaretiyle oluşturulabilir. Ancak, isimler sadece harflerle başlamalıdır.
 4. Değişken isimleri küçük harflerle, büyük harflerle veya her ikisiyle yazılabilir. Ancak, Python’da değişken isimleri büyük/küçük harf hassasiyetine sahip değildir. Yani, “number” ve “Number” aynı değişkendir.
 5. Değişken isimleri uzun olabilir, ancak yazılışı okunaklı ve anlaşılır olmalıdır.
 6. Değişkenler bir değer atandıktan sonra değiştirilemezler. Yani, aşağıdaki kod hata verecektir:
x = 5
x = 10

Eğer değişkenin değerini değiştirmek istiyorsanız, yeni bir değişken oluşturmanız gerekir.

x = 5
y = 10

Python’da değişken tanımlamaya dair daha fazla bilgi ve örnekler bulabilirsiniz:

 1. Python’da değişkenler, veri tiplerine göre ikiye ayrılır:
  • Sabit veri tipleri: int (tamsayı), float (ondalıklı sayı), bool (mantıksal değer)
  • Değişken veri tipleri: str (metin), list (liste), tuple (demet), set (küme), dict (sözlük)
 2. Sabit veri tipleri için değişken tanımlama:
x = 10     # int tamsayı
y = 3.14    # float ondalıklı sayı
z = True    # bool mantıksal değer

Değişken veri tipleri için değişken tanımlama:

name = "John"    # str metin
numbers = [1, 2, 3] # list liste
coordinates = (4, 5) # tuple demet
s = {1, 2, 3}    # set küme
info = {"age": 30, "city": "Istanbul"} # dict sözlük

 1. Python’da değişkenlerin veri tiplerini bulmak için “type” fonksiyonunu kullanabilirsiniz:
x = 10
print(type(x)) # int

y = 3.14
print(type(y)) # float

z = True
print(type(z)) # bool

name = "John"
print(type(name)) # str

numbers = [1, 2, 3]
print(type(numbers)) # list

coordinates = (4, 5)
print(type(coordinates)) # tuple

s = {1, 2, 3}
print(type(s)) # set

info = {"age": 30, "city": "Istanbul"}
print(type(info)) # dict

 1. Python’da değişkenler değerlerine göre değişebilir. Örneğin:
x = 10
print(x) # 10

x = "hello"
print(x) # hello

x = [1, 2, 3]
print(x) # [1, 2, 3]

x = {"name": "John", "age": 30}
print(x) # {"name": "John", "age": 30}

 1. Python’da değişkenler aynı anda birden fazla veri tipinde olabilir. Örneğin:
x, y, z = 10, 3.14, "hello"
print(x, y, z) # 10 3.14 hello

a, b, c = [1, 2, 3], (4, 5),

Python değişken tanımlama, değişken tanımlama kuralları ve dikkat edilmesi gerekenleri bir araya getirdik. Değişkenler ile ilgili merak ettiklerinizi bizlerle yorum alanından paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir