PHP Dersleri

PHP ile Dosya Okuma Yapımı

PHP ile bir dosya okumak için “fopen” fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı bir dosyayı okumak için kullanılabilir:

$myfile = fopen("myfile.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile,filesize("myfile.txt"));
fclose($myfile);

Bu kod, “myfile.txt” dosyasını okumaya çalışır ve dosya içeriğini ekrana yazdırır. “r” parametresi dosyanın okunur (read) olacağını belirtir. Eğer dosya yoksa, “Unable to open file!” mesajı gösterilir.

Dosya içeriğini satır satır okumak isterseniz, “fgets” fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

$myfile = fopen("myfile.txt", "r") or die("Unable to open file!");
while(!feof($myfile)) {
  echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);

Bu kod, dosya içindeki her satırı tek tek okur ve ekrana yazdırır. “feof” fonksiyonu dosyanın sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol eder. Eğer dosyanın sonuna ulaşılmışsa, “feof” fonksiyonu “true” değerini döndürür ve bu sayede “while” döngüsü sonlanır.

PHP ile api Oluşturma ( Tüm Detaylar ) için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir